Judo4all - Special Needs Judo

Judo4all er judo for personer, som ikke kan deltage på lige fod med andre judokæmpere i mainstream judoklubber – årsagerne hertil kan være mange – både fysiske og psykiske.

I Danmark tilbydes Judo4all på nuværende tidspunkt alene i Brøndby Judo Klub.

Judo4all i Danmark blev startet i 2006 i et samarbejde mellem Dansk Handicap Idrætsforbund, Judo Danmark og Brøndby Judo Klub. Det hele startede med, at DHIF og DJU nedsatte en arbejdsgruppe, og Brøndby Judo Klub gjorde ord til handling og startede det første hold.

Judo betyder på japansk “den milde vej”, og det er netop dette filosofi, som vi har sikret er opretholdt med oprettelsen af Judo4all.

Reglerne for Judo4all, som fastlægges af Judo Danmark, tager udgangspunkt i de almindelige judoregler, og der er alene foretaget begrænsede ændringer – ændringer, som alle har til formål at øge udøvernes sikkerhed. De væsentligste ændringer består i, at der i Judo4all ikke må anvendes stranguleringsteknikker og armlåse, ligesom enkelte kast er taget ud af Judo4all pensummet for at beskytte udøvernes ryg og nakke (Ryg og nakke kan være et problem for fx. udøvere med Down syndrom).

Skriv et svar