Judo4all - træningsmetoder

Træningen for Judo4all og træningen på andre hold i Brøndby Judo Klub er ikke væsentlige forskellig, idet judotræning i bund og grund bygger på gentagelse, således at kroppen lærer at udføre teknikker.

Det forhold at kroppen lærer at udføre en teknik gør, at den enkelte judokæmper vil kunne udføre teknikken hurtigt, og uden først at skulle tænke over hvordan teknikken udføres. I en judokamp er dette en meget vigtig faktor, idet der ofte ikke er tid til at tænke over, hvilken teknik vil være optimal at udføre i den givne situation.

En typisk træningstime består af:

  • Motoriktræning – udførelse af forskellige gymnastiske øvelser, som træner den enkelte udøvers motorik, og der fokuseres på bevægelser som anvendes i judoen.
  • Faldteknik – indlæring og træning af korrekt faldteknik, således at det er naturligt for udøverne at falde korrekt i forbindelse med kast.
  • Kasteteknik – indlæring og træning af forskellige kasteteknikker, herunder benkast, hoftekast, skulderkast mv. alt efter den enkelte kæmpers niveau.
  • Ne Wasa – Gulvteknik – indlæring og træning af balancebrydning, holdegreb, vendeteknikker og frigørelsesteknikker. Gulvteknik anvendes, når et kast ikke lykkes helt, og mange kampe vindes på et solidt holdegreb.
  • Randori – aftalt kamp – træning af kast mv. under bevægelse.

Gennemgående for ovenstående teknikker er balance og bevægelse, hvorfor vi i træningen arbejder meget målrettet for at styrke udøvernes balance, hvilket vi træner gennem forskellige øvelser og lege.

Vores øvelser og lege kan sommetider synes underlige i relation til, at udøverne er kommet for at lære og træne judo, men som oftest har øvelserne og legene et formål. Hvis du er i tvivl kan du altid spørge trænerne, som til hver en tid kan forklare, hvorfor vi udfører en given øvelse – og nogen gange kan det godt være bare for sjov!

Ved træningen vil den enkelte udøver komme til at træne sammen med alle de andre deltagere, og ikke nødvendigvis sammen med den samme partner hver gang. Dette kan være svært for nogen udøvere, men dette er vigtigt, idet det gør den enkelte udøver i stand til at kæmpe judokampe til turneringer, ligesom vi kan se det giver nye venskaber og teamspirit.

Skriv et svar